Otázky

Na jaké otázky jste připraveni?

Ze všech oblastí jsem za roky praxe sestavil velké množství otázek, takže je malá pravděpodobnost, že by vás během pohovoru něco zaskočilo. (zde jen několik příkladů)

Řekněte mi něco o sobě/ Můžete se krátce představit?

Tato otevřená otázka či výzva vypadá na první pohled velmi jednoduše. Skoro by se zdálo, že můžete mluvit o čemkoliv chcete od svého narození až do současnosti. Je tomu tak? Rozhodně ne! Zaměstnavatel od vás očekává krátký dvouminutový nebo tříminutový přehled toho, kdo jste a proč jste právě vy ten nejlepší kandidát na nabízenou pozici.
Během odpovídání na tuto otázku proto mluvte především o tom, jaké máte osobní předpoklady a dosavadní zkušenosti ve vztahu k nabízené práci. Použijte praktické příklady, kterými své tvrzení podpoříte. Zeptejte se, zda chtějí slyšet další podrobnosti. Pokud ano, nebojte se je uvést. Myslete však vždy na to, že otázka „Můžete se krátce představit" neznamená, že budete vyprávět všechno, ale pouze to, co z vás dělá nejlepšího kandidáta. best.

Jaká je vaše největší slabost?

Většina lidí i kariérních příruček radí, abyste si vybrali silnou stránku a prodali ji jako svou zdánlivou slabost. Například: „Jsem workoholic. Mnohdy pracuji až do úplného vyčerpání.“ To není správný přístup. Je třeba si uvědomit, že prezentací silné stránky coby slabosti se dopouštíte podvodu. Kromě toho se otázce zbaběle vyhýbáte.
Místo kličkování zvolte raději skutečnou slabost, kterou jste se aktivně snažili či stále ještě snažíte překonat. Například: „V minulosti jsem měl problémy s plánováním a stanovením priorit, ale aktivně na tomto nedostatku pracuji. Nedávno jsem začal používat kapesní plánovač.“ Následně jim můžete plánovač ukázat a krátce předvést, jak ho používáte.

Kdybyste měli možnost prožít svůj život znovu, co byste změnili?

Zaměřte se na klíčový obrat v životě nebo příležitost, kterou jste kdysi propásli (například možnost naučit se cizí jazyk), ale v průběhu let jste se nebáli jít jí aktivně naproti. Snažte se svou odpověď spojit také s tím, co děláte, abyste tuto změnu i nadále prováděli („Stále chodím do jazykovky a dělám velké pokroky“).
Další praktický příklad: „I když jsem se svým životem v zásadě velmi spokojen, kdybych měl tu možnost, určitě bych se již daleko dříve zaměřil na jasné směřování své kariéry. V uplynulém roce jsem totiž absolvoval skvělou stáž, kde jsem získal nové zkušenosti v oboru. Je škoda, že jsem se na danou oblast nezačal soustředit již mnohem dříve. Během stáže jsem se například dozvěděl, že...“ zde uveďte konkrétní příklady, které doloží váš zájem o obor.

Při odpovídání na tento typ dotazu vždy platí: Zůstaňte zaměřeni na pozitivní směr, kterým se váš život ubíral a nebojte se používat konkrétní příklady.