Kariérní koučování

Každá kariéra začíná úspěšným pohovorem ...

Konkurence na globalizovaném trhu práce rok od roku narůstá. Předpokladem každého úspěšného kandidáta jsou především vysoké odborné znalosti a rozvinuté interpersonální dovednosti. Bohužel však platí, že pokud nebudete během pohovoru schopni přesvědčivě prezentovat své silné stránky a kompetence, mine se vaše investice do vzdělávání a dalšího školení účinkem.

Díky mnoha letům praxe vím, že velká část kandidátů selhává na relativně jednoduchých vstupních otázkách. U pohovoru byste se měli snažit především o vytvoření jasné vazby mezi vaším životopisem, technickými a lidskými dovednostmi a požadavky na práci.

Úspěšné zvládnutí pohovoru je dovednost, kterou si může osvojit každý kandidát a také by to měl udělat. Díky více než 25leté zkušenosti v různých oblastech průmyslu jsem schopen vás na pohovor optimálně připravit. Dobře znám celé spektrum nepříjemných otázek HR specialistů, stejně jako techniky pohovorů.

Interview-Coaching

Záleží na tom, jak...

Trénink se skládá nejenom z osvojení základních dovedností jako je správné držení těla, ale hlavně z cvičení: procházíme celý proces pohovoru společně jako by byl skutečný. Pracujeme s oblastmi, které vám působí problémy, dokud nezískáte potřebnou sebejistotu a pocit vnitřní spokojenosti. Společně procvičíme všechny důležité oblasti konverzace, mezi něž patří:

Odborné kompetence (vzdělání, školení, praktické zkušenosti); Mezilidské vztahy (kontaktní chování, integrace, spolupráce, přesvědčení); Intelektuální oblast

Komunikační dovednosti, detekce a analýza problémů, stresová tolerance; Pracovní styl (organizace, pečlivost, pracovní tempo, iniciativa, rozhodování) a prezentace (flexibilita, kreativita, koncepce).

Kariérní-koučování

Je vaše kariéra v slepé uličce?

Máte problémy s členy týmu? Chcete vytvořit nebo vést mezinárodní tým? Dovolte mi, abych vám poradil a využijte mých bohatých zkušeností a interkulturní kompetence.

Profil

Proč pracuji jako kouč

Kořeny v rodině

Rozhodnutí stát se koučem má kořeny už v mé původní rodině. Oba rodiče byli zdravotníci a od dětství jsem je vídal, jak pomáhali lidem, kteří k nim přišli pro radu. Snadné vzbuzování důvěry máme možná v genech – sestra je sociální pracovnice, oba jsme od mládí uměli naslouchat a empaticky vnímat druhé a vrstevníci se na nás často obraceli se svými problémy.

Znalosti a zkušenosti

Poté, co jsem před 10 lety absolvoval firemní kurz technik pohovoru, začala vlna propouštění a já se rozhodl kamarádům pomáhat svými zkušenostmi získanými z řady přijímacích pohovorů, kterých jsem se účastnil i které jsem vedl.

Rozhodnutí pro samostatnost

Pozitivní zpětná vazba, že moje práce je lepší než návštěva outplacement centra, mě přesvědčila o tom, že se tímto směrem chci profesně vydat. Fascinují mě různé lidské osudy a schopnost mých klientů najít v sobě skrytý potenciál. Práce s lidmi mě nabíjí neskutečnou energií, protože se obohacujeme a učíme navzájem.


Dr. Vaclav Sulista

Více než 25 let praxe...

  • Narozen v Českých Budějovicích
  • Studium analytické chemie na Karlově univerzitě v Praze, absolvoval RNDr., ve Švýcarsku od roku 1990
  • Více než 25 let v oboru v různých úlohách jako člen vedení firmy, člen představenstva, střední management Novartis Pharma AG, vedení až 60 zaměstnanců
  • K dnešnímu dni jsem provedl více než 200 pohovorů
  • Pokračující vzdělávání „Efektivní vedení pohovoru pro manažery“, Řízení manažerů
  • Certifikovaný kouč a poradce (CTAS/ISO/ICI)
  • Zkušenosti v zajišťování jakosti, vývoji, výrobě a logistice dodavatelského řetězce
  • Logistika dodavatelského řetězce (APICS certifikovaný CPIM, CSCP) a obecné řízení, vícejazyčný: němčina, švýcarska němčina, angličtina, čeština, slovenština, ruština
  • Ženatý, otec tří dcer, dědeček
  • Koníčky: brankář ledního hokeje, moderní historie, politika, hudba

Otázky

Na jaké otázky jste připraveni?

Ze všech oblastí jsem za roky praxe sestavil velké množství otázek, takže je malá pravděpodobnost, že by vás během pohovoru něco zaskočilo. (zde jen několik příkladů)

Řekněte mi něco o sobě/ Můžete se krátce představit?

Tato otevřená otázka či výzva vypadá na první pohled velmi jednoduše. Skoro by se zdálo, že můžete mluvit o čemkoliv chcete od svého narození až do současnosti. Je tomu tak? Rozhodně ne! Zaměstnavatel od vás očekává krátký dvouminutový nebo tříminutový přehled toho, kdo jste a proč jste právě vy ten nejlepší kandidát na nabízenou pozici.
Během odpovídání na tuto otázku proto mluvte především o tom, jaké máte osobní předpoklady a dosavadní zkušenosti ve vztahu k nabízené práci. Použijte praktické příklady, kterými své tvrzení podpoříte. Zeptejte se, zda chtějí slyšet další podrobnosti. Pokud ano, nebojte se je uvést. Myslete však vždy na to, že otázka „Můžete se krátce představit" neznamená, že budete vyprávět všechno, ale pouze to, co z vás dělá nejlepšího kandidáta. best.

Jaká je vaše největší slabost?

Většina lidí i kariérních příruček radí, abyste si vybrali silnou stránku a prodali ji jako svou zdánlivou slabost. Například: „Jsem workoholic. Mnohdy pracuji až do úplného vyčerpání.“ To není správný přístup. Je třeba si uvědomit, že prezentací silné stránky coby slabosti se dopouštíte podvodu. Kromě toho se otázce zbaběle vyhýbáte.
Místo kličkování zvolte raději skutečnou slabost, kterou jste se aktivně snažili či stále ještě snažíte překonat. Například: „V minulosti jsem měl problémy s plánováním a stanovením priorit, ale aktivně na tomto nedostatku pracuji. Nedávno jsem začal používat kapesní plánovač.“ Následně jim můžete plánovač ukázat a krátce předvést, jak ho používáte.

Kdybyste měli možnost prožít svůj život znovu, co byste změnili?

Zaměřte se na klíčový obrat v životě nebo příležitost, kterou jste kdysi propásli (například možnost naučit se cizí jazyk), ale v průběhu let jste se nebáli jít jí aktivně naproti. Snažte se svou odpověď spojit také s tím, co děláte, abyste tuto změnu i nadále prováděli („Stále chodím do jazykovky a dělám velké pokroky“).
Další praktický příklad: „I když jsem se svým životem v zásadě velmi spokojen, kdybych měl tu možnost, určitě bych se již daleko dříve zaměřil na jasné směřování své kariéry. V uplynulém roce jsem totiž absolvoval skvělou stáž, kde jsem získal nové zkušenosti v oboru. Je škoda, že jsem se na danou oblast nezačal soustředit již mnohem dříve. Během stáže jsem se například dozvěděl, že...“ zde uveďte konkrétní příklady, které doloží váš zájem o obor.

Při odpovídání na tento typ dotazu vždy platí: Zůstaňte zaměřeni na pozitivní směr, kterým se váš život ubíral a nebojte se používat konkrétní příklady.

Ohlasy klientů

To říkají moji klienti ...